บริษัท เอ.เอ็น.ที เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.เอ็น.ที เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอ.เอ็น.ที เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.เอ็น.ที เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.เอ็น.ที เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบของรถยนต์และจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.เอ็น.ที เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด


21/6 หมู่ที่ 14 ซอยเอราวัณ 22 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.เอ็น.ที เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/6 หมู่ที่ 14 ซอยเอราวัณ 22 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.เอ็น.ที เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.เอ็น.ที เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0135559000964
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.เอ็น.ที เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.เอ็น.ที เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*