บริษัท ดี.เอส.ดี.พาลเลทแอนด์แพ็คกิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี.เอส.ดี.พาลเลทแอนด์แพ็คกิ้ง จำกัด"

บริษัท ดี.เอส.ดี.พาลเลทแอนด์แพ็คกิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี.เอส.ดี.พาลเลทแอนด์แพ็คกิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี.เอส.ดี.พาลเลทแอนด์แพ็คกิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไม้พาเลท กล่อง ลังไม้พาลเล็ท ไม้เบาะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี.เอส.ดี.พาลเลทแอนด์แพ็คกิ้ง จำกัด


36/25 หมู่ที่ 15 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี.เอส.ดี.พาลเลทแอนด์แพ็คกิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

36/25 หมู่ที่ 15 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท ดี.เอส.ดี.พาลเลทแอนด์แพ็คกิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี.เอส.ดี.พาลเลทแอนด์แพ็คกิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0135559000972
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี.เอส.ดี.พาลเลทแอนด์แพ็คกิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี.เอส.ดี.พาลเลทแอนด์แพ็คกิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*