บริษัท กิตติ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิตติ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท กิตติ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิตติ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิตติ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิตติ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


95/209 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิตติ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

95/209 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท กิตติ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิตติ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0135559001031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิตติ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิตติ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*