บริษัท บัลลังก์ทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บัลลังก์ทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท บัลลังก์ทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บัลลังก์ทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บัลลังก์ทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อจัดหารับเช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และการจัดการโดยประการอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บัลลังก์ทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


119/101 หมู่ที่ 11 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บัลลังก์ทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/101 หมู่ที่ 11 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท บัลลังก์ทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บัลลังก์ทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0135559001090
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บัลลังก์ทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บัลลังก์ทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*