บริษัท พร ณ กฤษ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พร ณ กฤษ จำกัด"

บริษัท พร ณ กฤษ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พร ณ กฤษ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พร ณ กฤษ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พร ณ กฤษ จำกัด


33/297 หมู่ที่ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พร ณ กฤษ จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/297 หมู่ที่ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท พร ณ กฤษ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พร ณ กฤษ จำกัด

ได้แก่ 0135559001103
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พร ณ กฤษ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พร ณ กฤษ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*