บริษัท ไดอาน่า คิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไดอาน่า คิส จำกัด"

บริษัท ไดอาน่า คิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไดอาน่า คิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไดอาน่า คิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายสินค้า เสื้อแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอาง อาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไดอาน่า คิส จำกัด


9/12 หมู่ที่ 4 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไดอาน่า คิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/12 หมู่ที่ 4 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ไดอาน่า คิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไดอาน่า คิส จำกัด

ได้แก่ 0135559001111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไดอาน่า คิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไดอาน่า คิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*