บริษัท เพอร์เฟค 10 คอสเมติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพอร์เฟค 10 คอสเมติก จำกัด"

บริษัท เพอร์เฟค 10 คอสเมติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพอร์เฟค 10 คอสเมติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพอร์เฟค 10 คอสเมติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่าย เครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพอร์เฟค 10 คอสเมติก จำกัด


2/922 หมู่ที่ 1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพอร์เฟค 10 คอสเมติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/922 หมู่ที่ 1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท เพอร์เฟค 10 คอสเมติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพอร์เฟค 10 คอสเมติก จำกัด

ได้แก่ 0135559001146
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพอร์เฟค 10 คอสเมติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพอร์เฟค 10 คอสเมติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*