บริษัท ทวีทรัพย์ยิ่งเจริญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทวีทรัพย์ยิ่งเจริญ จำกัด"

บริษัท ทวีทรัพย์ยิ่งเจริญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทวีทรัพย์ยิ่งเจริญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทวีทรัพย์ยิ่งเจริญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ทุกชนิด อิฐ หิน ปูน ทราย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทวีทรัพย์ยิ่งเจริญ จำกัด


537 ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทวีทรัพย์ยิ่งเจริญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

537 ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ทวีทรัพย์ยิ่งเจริญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทวีทรัพย์ยิ่งเจริญ จำกัด

ได้แก่ 0135559001154
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทวีทรัพย์ยิ่งเจริญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทวีทรัพย์ยิ่งเจริญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*