บริษัท บอส บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บอส บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด"

บริษัท บอส บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บอส บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บอส บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการผลิต รับจ้างผลิต ซื้อขายแลกเปลี่ยน จ้างทำของ รับจ้างทำของ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อรายการโทรทัศน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บอส บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด


222/19 หมู่บ้านเมททาวน์ ปทุม-ติวานนท์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บอส บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/19 หมู่บ้านเมททาวน์ ปทุม-ติวานนท์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท บอส บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บอส บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0135559001189
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บอส บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บอส บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*