บริษัท ทีพีเอสเอ็มแอลเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนซี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีพีเอสเอ็มแอลเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนซี่ จำกัด"

บริษัท ทีพีเอสเอ็มแอลเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนซี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีพีเอสเอ็มแอลเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนซี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีพีเอสเอ็มแอลเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนซี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างจัดการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุดิบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีพีเอสเอ็มแอลเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนซี่ จำกัด


94/17 หมู่ที่ 6 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีพีเอสเอ็มแอลเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนซี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

94/17 หมู่ที่ 6 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ทีพีเอสเอ็มแอลเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนซี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีพีเอสเอ็มแอลเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนซี่ จำกัด

ได้แก่ 0135559001197
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีพีเอสเอ็มแอลเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนซี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีพีเอสเอ็มแอลเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนซี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*