บริษัท ไลท์ อัพ โปรไวด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไลท์ อัพ โปรไวด์ จำกัด"

บริษัท ไลท์  อัพ  โปรไวด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไลท์ อัพ โปรไวด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไลท์ อัพ โปรไวด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบและก่อสร้างโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไลท์ อัพ โปรไวด์ จำกัด


35/156 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไลท์ อัพ โปรไวด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/156 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ไลท์ อัพ โปรไวด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไลท์ อัพ โปรไวด์ จำกัด

ได้แก่ 0135559001227
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไลท์ อัพ โปรไวด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไลท์ อัพ โปรไวด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*