บริษัท โอเค สมาร์ท เซอร์วิส (2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเค สมาร์ท เซอร์วิส (2016) จำกัด"

บริษัท โอเค สมาร์ท เซอร์วิส (2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเค สมาร์ท เซอร์วิส (2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเค สมาร์ท เซอร์วิส (2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานให้กับโรงงานผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเค สมาร์ท เซอร์วิส (2016) จำกัด


73/164 หมู่ที่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเค สมาร์ท เซอร์วิส (2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

73/164 หมู่ที่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท โอเค สมาร์ท เซอร์วิส (2016) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเค สมาร์ท เซอร์วิส (2016) จำกัด

ได้แก่ 0135559001243
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเค สมาร์ท เซอร์วิส (2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเค สมาร์ท เซอร์วิส (2016) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*