บริษัท เคเคแอล เวสท์ ทรีทเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเคแอล เวสท์ ทรีทเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เคเคแอล เวสท์ ทรีทเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเคแอล เวสท์ ทรีทเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเคแอล เวสท์ ทรีทเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาและรับวางระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตประปา ระบบน้ำรีไซเคิล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเคแอล เวสท์ ทรีทเม้นท์ จำกัด


199/264 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเคแอล เวสท์ ทรีทเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/264 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท เคเคแอล เวสท์ ทรีทเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเคแอล เวสท์ ทรีทเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0135559001260
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเคแอล เวสท์ ทรีทเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเคแอล เวสท์ ทรีทเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*