บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำดี น้ำเสีย น้ำบาดาล อากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด


36/253 ซอยพหลโยธิน 87 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

36/253 ซอยพหลโยธิน 87 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559001278
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*