บริษัท นนทราถาวรกุล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นนทราถาวรกุล จำกัด"

บริษัท นนทราถาวรกุล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นนทราถาวรกุล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นนทราถาวรกุล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ อะไหล่อุปกรณ์ทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นนทราถาวรกุล จำกัด


88/59 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นนทราถาวรกุล จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/59 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท นนทราถาวรกุล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นนทราถาวรกุล จำกัด

ได้แก่ 0135559001294
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นนทราถาวรกุล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นนทราถาวรกุล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*