บริษัท ไอเดีย ดีไลท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเดีย ดีไลท์ จำกัด"

บริษัท ไอเดีย ดีไลท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเดีย ดีไลท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเดีย ดีไลท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านออกแบบ ก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ รวมถึงการก่อสร้างนิทรรศการ การรับจ้างทำของ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเดีย ดีไลท์ จำกัด


31/385 หมู่ที่ 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเดีย ดีไลท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

31/385 หมู่ที่ 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเดีย ดีไลท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเดีย ดีไลท์ จำกัด

ได้แก่ 0135559001316
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเดีย ดีไลท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเดีย ดีไลท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*