บริษัท ดี พาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี พาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ดี พาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี พาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี พาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่ง ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี พาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


56/114 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี พาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/114 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ดี พาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี พาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0135559001332
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี พาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี พาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*