บริษัท เอช.ที.พี. อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอช.ที.พี. อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เอช.ที.พี. อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอช.ที.พี. อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอช.ที.พี. อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ-ขายวัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอช.ที.พี. อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด


52/75 หมู่ที่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอช.ที.พี. อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/75 หมู่ที่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท เอช.ที.พี. อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอช.ที.พี. อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0135559001367
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอช.ที.พี. อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอช.ที.พี. อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*