บริษัท เจพีเอส โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจพีเอส โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท เจพีเอส โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจพีเอส โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจพีเอส โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเสาสัญญาณ สายไฟ อุปกรณ์สื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจพีเอส โซลูชั่น จำกัด


35/22 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจพีเอส โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/22 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท เจพีเอส โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจพีเอส โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559001391
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจพีเอส โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจพีเอส โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*