บริษัท สเคลอัพ อาร์คิเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สเคลอัพ อาร์คิเทค จำกัด"

บริษัท สเคลอัพ อาร์คิเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สเคลอัพ อาร์คิเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สเคลอัพ อาร์คิเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างตกแต่งภายใน ออกแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สเคลอัพ อาร์คิเทค จำกัด


55/59 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สเคลอัพ อาร์คิเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/59 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท สเคลอัพ อาร์คิเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สเคลอัพ อาร์คิเทค จำกัด

ได้แก่ 0135559001405
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สเคลอัพ อาร์คิเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สเคลอัพ อาร์คิเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*