บริษัท ซี.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด"

บริษัท ซี.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร และกาแฟทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด


1/1 หมู่ที่ 5 ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/1 หมู่ที่ 5 ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559001413
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*