บริษัท เอสพี โพลี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสพี โพลี จำกัด"

บริษัท เอสพี โพลี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสพี โพลี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสพี โพลี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากฟองน้ำวิทยาศาสตร์และยางพารา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสพี โพลี จำกัด


14/6 หมู่ที่ 6 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสพี โพลี จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/6 หมู่ที่ 6 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท บริษัท เอสพี โพลี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสพี โพลี จำกัด

ได้แก่ 0135559001421
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสพี โพลี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสพี โพลี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*