บริษัท บีพีบิซ เทคนิคแอนด์โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีพีบิซ เทคนิคแอนด์โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท บีพีบิซ เทคนิคแอนด์โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีพีบิซ เทคนิคแอนด์โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีพีบิซ เทคนิคแอนด์โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ เขียนโปรแกรม ออกแบบพัฒนาโปรแกรม ออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีพีบิซ เทคนิคแอนด์โซลูชั่น จำกัด


39/81 หมู่บ้านพฤกษา 64/1 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีพีบิซ เทคนิคแอนด์โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/81 หมู่บ้านพฤกษา 64/1 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท บีพีบิซ เทคนิคแอนด์โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีพีบิซ เทคนิคแอนด์โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559001456
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีพีบิซ เทคนิคแอนด์โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีพีบิซ เทคนิคแอนด์โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*