บริษัท ที.อาร์.ดี.คาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.อาร์.ดี.คาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด"

บริษัท ที.อาร์.ดี.คาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.อาร์.ดี.คาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.อาร์.ดี.คาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อะไหล่ ที่เกี่ยวกับรถจักรยายนต์และรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.อาร์.ดี.คาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด


48/3 หมู่ที่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.อาร์.ดี.คาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/3 หมู่ที่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ที.อาร์.ดี.คาร์ ออโต้พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.อาร์.ดี.คาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0135559001472
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.อาร์.ดี.คาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.อาร์.ดี.คาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*