บริษัท อินเทลริโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเทลริโอ จำกัด"

บริษัท อินเทลริโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเทลริโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเทลริโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่าย ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องจักร สายพานลำเลียง ลูกกลิ้ง คอนเวเยอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเทลริโอ จำกัด


52/24-25 ถนนปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเทลริโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/24-25 ถนนปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท อินเทลริโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเทลริโอ จำกัด

ได้แก่ 0135559001499
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเทลริโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเทลริโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*