บริษัท มอสโต เดคคอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มอสโต เดคคอร์ จำกัด"

บริษัท มอสโต เดคคอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มอสโต เดคคอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มอสโต เดคคอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการติดตั้ง ออกแบบ ตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มอสโต เดคคอร์ จำกัด


68/171 หมู่บ้านดิสคอฟเวอรี่ บาหลีก้า หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มอสโต เดคคอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

68/171 หมู่บ้านดิสคอฟเวอรี่ บาหลีก้า หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท มอสโต เดคคอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มอสโต เดคคอร์ จำกัด

ได้แก่ 0135559001537
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มอสโต เดคคอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มอสโต เดคคอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*