บริษัท แฟคตอรี่ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฟคตอรี่ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท แฟคตอรี่ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฟคตอรี่ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฟคตอรี่ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ซ่อมบำรุง เครื่องใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฟคตอรี่ เซอร์วิส จำกัด


49/148 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฟคตอรี่ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/148 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท แฟคตอรี่ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฟคตอรี่ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135559001545
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฟคตอรี่ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฟคตอรี่ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*