บริษัท สมบัติเจริญ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมบัติเจริญ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท สมบัติเจริญ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมบัติเจริญ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมบัติเจริญ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปลีก-ส่ง อุปกรณ์งานฝ้าหลังคา งานเหล็ก งานโครงสร้าง สังกะสี อลูมิเนียม แผ่นฝ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมบัติเจริญ ซัพพลาย จำกัด


3 หมู่ที่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมบัติเจริญ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 หมู่ที่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท สมบัติเจริญ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมบัติเจริญ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0135559001553
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมบัติเจริญ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมบัติเจริญ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*