บริษัท เซยัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซยัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เซยัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซยัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซยัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซยัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


802/818 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค หมู่ที่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซยัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

802/818 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค หมู่ที่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท เซยัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซยัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0135559001561
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซยัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซยัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*