บริษัท ทีเคเค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเคเค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ทีเคเค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเคเค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเคเค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดหาไอน้ำและระบบปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเคเค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


38/345 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเคเค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/345 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเคเค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเคเค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0135559001588
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเคเค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเคเค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*