บริษัท วันเดอร์คิดส์ เอดูเคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วันเดอร์คิดส์ เอดูเคชั่น จำกัด"

บริษัท วันเดอร์คิดส์ เอดูเคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วันเดอร์คิดส์ เอดูเคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วันเดอร์คิดส์ เอดูเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เพื่อผู้ประกอบกการ ด้านการศึกษา โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วันเดอร์คิดส์ เอดูเคชั่น จำกัด


56/197 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วันเดอร์คิดส์ เอดูเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/197 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท วันเดอร์คิดส์ เอดูเคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วันเดอร์คิดส์ เอดูเคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559001600
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วันเดอร์คิดส์ เอดูเคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วันเดอร์คิดส์ เอดูเคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*