บริษัท ตุณทรัพย์ การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตุณทรัพย์ การบัญชี จำกัด"

บริษัท ตุณทรัพย์ การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตุณทรัพย์ การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตุณทรัพย์ การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตุณทรัพย์ การบัญชี จำกัด


117/21 หมู่ที่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตุณทรัพย์ การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

117/21 หมู่ที่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท ตุณทรัพย์ การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตุณทรัพย์ การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0135559001634
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตุณทรัพย์ การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตุณทรัพย์ การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*