บริษัท เอ็น จี พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น จี พลัส จำกัด"

บริษัท เอ็น จี พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น จี พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น จี พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยในการประหัยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น จี พลัส จำกัด


139/167 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น จี พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

139/167 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น จี พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น จี พลัส จำกัด

ได้แก่ 0135559001642
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น จี พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น จี พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*