บริษัท เอ็น ที การาจ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น ที การาจ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอ็น ที การาจ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น ที การาจ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น ที การาจ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องยนต์ อะไหล่ ส่วนประกอบเพิ่มเติมอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น ที การาจ (ประเทศไทย) จำกัด


6/31 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น ที การาจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/31 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น ที การาจ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น ที การาจ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0135559001707
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น ที การาจ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น ที การาจ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*