บริษัท พีเอ็มเอ็น บิวดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอ็มเอ็น บิวดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท พีเอ็มเอ็น บิวดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอ็มเอ็น บิวดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอ็มเอ็น บิวดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอ็มเอ็น บิวดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


600/30 หมู่บ้านพูนผล หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอ็มเอ็น บิวดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

600/30 หมู่บ้านพูนผล หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอ็มเอ็น บิวดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอ็มเอ็น บิวดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559001740
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอ็มเอ็น บิวดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอ็มเอ็น บิวดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*