บริษัท ฮาคุซัน (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮาคุซัน (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ฮาคุซัน (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮาคุซัน (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮาคุซัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่ง ขายปลีก และส่งออกหรือส่งกลับไปขายใหม่ เครื่องมือกล อุปกรณ์ต่อพ่วง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮาคุซัน (ประเทศไทย) จำกัด


3/24 หมู่ที่ 13 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮาคุซัน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/24 หมู่ที่ 13 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ฮาคุซัน (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮาคุซัน (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0135559001758
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮาคุซัน (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮาคุซัน (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*