บริษัท บีบี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีบี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด"

บริษัท บีบี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีบี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีบี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิกจการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้างออกแบบ บริหารและควบคุมงาน ตกแต่ง งานก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีบี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


24/3 ซอยศรีปทุม 2 ถนนเกรณาวัฒนะ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีบี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/3 ซอยศรีปทุม 2 ถนนเกรณาวัฒนะ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท บีบี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีบี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้แก่ 0135559001839
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีบี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีบี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*