บริษัท บี เคม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี เคม จำกัด"

บริษัท บี เคม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี เคม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี เคม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างผลิต และจัดจำหน่าย กาว สี ทินเนอร์ และเคมีภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี เคม จำกัด


92/212 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี เคม จำกัด ตั้งอยู่ที่

92/212 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท บี เคม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี เคม จำกัด

ได้แก่ 0135559001847
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี เคม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี เคม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*