บริษัท ดีเค อินฟีนีตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเค อินฟีนีตี้ จำกัด"

บริษัท ดีเค อินฟีนีตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเค อินฟีนีตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเค อินฟีนีตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทน นายหน้า จำหน่ายบัตรเครดิต และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเค อินฟีนีตี้ จำกัด


51/1003 หมู่ที่ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเค อินฟีนีตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/1003 หมู่ที่ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเค อินฟีนีตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเค อินฟีนีตี้ จำกัด

ได้แก่ 0135559001855
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเค อินฟีนีตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเค อินฟีนีตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*