บริษัท ดับเบิ้ล บี พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ล บี พลัส จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ล บี พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ล บี พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ล บี พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย ปลีก ส่ง และติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ล บี พลัส จำกัด


33/1 หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ล บี พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/1 หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ล บี พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ล บี พลัส จำกัด

ได้แก่ 0135559001880
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ล บี พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ล บี พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*