บริษัท เจ เอ สตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ เอ สตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด"

บริษัท เจ เอ สตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ เอ สตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ เอ สตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริหารจัดการ และซื้อขายสินค้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ เอ สตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด


34/42 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ เอ สตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

34/42 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

แผนที่บริษัท บริษัท เจ เอ สตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ เอ สตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559001898
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ เอ สตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ เอ สตาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*