บริษัท นำเงิน การค้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นำเงิน การค้า จำกัด"

บริษัท นำเงิน การค้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นำเงิน การค้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นำเงิน การค้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา ให้การฝึกอบรมจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขาย และขยายตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นำเงิน การค้า จำกัด


1212/323 ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นำเงิน การค้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

1212/323 ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท นำเงิน การค้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นำเงิน การค้า จำกัด

ได้แก่ 0135559001901
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นำเงิน การค้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นำเงิน การค้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*