บริษัท ไอคอน อาร์ช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอคอน อาร์ช จำกัด"

บริษัท ไอคอน อาร์ช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอคอน อาร์ช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอคอน อาร์ช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับเทพื้นคอนกรีต ประดิษฐ์ลวดลายสวยงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอคอน อาร์ช จำกัด


43/2 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอคอน อาร์ช จำกัด ตั้งอยู่ที่

43/2 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ไอคอน อาร์ช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอคอน อาร์ช จำกัด

ได้แก่ 0135559001910
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอคอน อาร์ช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอคอน อาร์ช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*