บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด"

บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ สำหรับควบคุมหรือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด


204/229 หมู่บ้านนันท์นรินทร์ หมู่ที่ 1 ถนนนาวงประชาพัฒนา ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

204/229 หมู่บ้านนันท์นรินทร์ หมู่ที่ 1 ถนนนาวงประชาพัฒนา ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด

ได้แก่ 0135559001928
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*