บริษัท เคเอ็น แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเอ็น แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เคเอ็น แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเอ็น แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเอ็น แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเอ็น แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด


9/114 หมู่ที่ 10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเอ็น แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/114 หมู่ที่ 10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เคเอ็น แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเอ็น แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135559001979
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเอ็น แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเอ็น แอนด์ เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*