บริษัท ไลอ้อน คลีน มีเดีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไลอ้อน คลีน มีเดีย จำกัด"

บริษัท ไลอ้อน คลีน มีเดีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไลอ้อน คลีน มีเดีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไลอ้อน คลีน มีเดีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านวัฒนธรรมและความบันเทิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไลอ้อน คลีน มีเดีย จำกัด


5/37 หมู่ที่ 18 ถนนลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไลอ้อน คลีน มีเดีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/37 หมู่ที่ 18 ถนนลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ไลอ้อน คลีน มีเดีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไลอ้อน คลีน มีเดีย จำกัด

ได้แก่ 0135559002011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไลอ้อน คลีน มีเดีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไลอ้อน คลีน มีเดีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*