บริษัท วี ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท วี ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้าง ได้แก่ โกดัง คลังสินค้า โรงงาน อาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


53/632 หมู่ที่ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

53/632 หมู่ที่ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท วี ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0135559002037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*