บริษัท ฟลีอีส เวสท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟลีอีส เวสท์ จำกัด"

บริษัท ฟลีอีส เวสท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟลีอีส เวสท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟลีอีส เวสท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์ประดับตกแต่งภายในห้องชุด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟลีอีส เวสท์ จำกัด


11/3 หมู่ที่ 4 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟลีอีส เวสท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/3 หมู่ที่ 4 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ฟลีอีส เวสท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟลีอีส เวสท์ จำกัด

ได้แก่ 0135559002100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟลีอีส เวสท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟลีอีส เวสท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*