บริษัท เฟิร์สไทม์ แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟิร์สไทม์ แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัด"

บริษัท เฟิร์สไทม์ แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟิร์สไทม์ แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟิร์สไทม์ แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟิร์สไทม์ แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัด


45/42 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟิร์สไทม์ แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/42 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท เฟิร์สไทม์ แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟิร์สไทม์ แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0135559002118
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟิร์สไทม์ แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟิร์สไทม์ แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*