บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด"

บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้กับผู้ป่วยทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด


19/30 หมู่ที่ 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/30 หมู่ที่ 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0135559002142
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*